תקנות התחרות

1. כל חברה שתעלה לשלב הסופי תוכל לשלוח שני נציגים לאירוע SmartCamp בבית IBM ולהציג הדגמה, מצגת או שילוב בין השניים.

2. החברות חייבות להצהיר אם קיים קשר בין עובד כלשהו שלהן לבין אדם כלשהו שעובד בחברת IBM או באחת מבין החברות הבנות או השותפות, או בחברות שיש להן קשר ישיר או עקיף לניהול התוכנית או הפעלתה.

3. השופטים המומחים יבחרו בחברה אחת בלבד כמנצחת. ההחלטה של חבר השופטים תהיה סופית. במקביל, חלק מנותנות החסות עשויות להציע הזדמנויות או להעניק תארים משלהן לחלק מהחברות, בכפוף לתנאים שבסעיף 9 להלן.

4. הפרטים של תוכנית החניכה בת שלושה החודשים שמציעה IBM לחברה המנצחת, עשויים להשתנות לפי שיקול דעתה של IBM. IBM עשויה, לפי שיקול דעתה, לשפות הוצאות סבירות מסוימות שייגרמו לחברה שתיבחר כתוצאה מתוכנית החניכה בת שלושה החודשים.

5. החברה רשאית לפרוש מהתוכנית במקרה שאחד מהחונכים או השופטים נמצא במעמד של מתחרה לחברה.

6. קניין רוחני: כל מידע, בכל תצורה,שיימסר על ידי החברות המשתתפות בתוכנית ייחשב על ידי IBM כבלתי חסוי ולא קנייני. לאף חברה אסור למסור ל-IBM מידע חסוי או קנייני, שלה או של צד שלישי, ללא הסכמה מראש ובכתב של IBM. כדי למנוע ספק, ל-IBM לא תהיה שום חבות כלפי החברות כתוצאה מהיבט כלשהו של התוכנית או כל היבטיה, ובכלל זה, בין השאר, כתוצאה משימוש כזה או אחר במידע שיימסר על ידי החברה.

7. ההשתתפות בתוכנית עשויה להיות כרוכה בחיובי מס. IBM לא תקבל על עצמה שום אחריות לחיובי מס שייגרמו כתוצאה מהשתתפות בתוכנית או ינבעו ממנה. על החברות לפנות באופן עצמאי לייעוץ מס וייעוץ פיננסי.

8. הגנה על מידע: המידע שתמסרו ל-IBM בטופס הבקשה עשוי להימסר לנותני חסות, לחונכים ולשותפים בתוכנית. שמות החברות שיזכו בתארים יובאו לידיעת הציבור ויתכן שיידרשו להשתתף בצילומי פרסומת. 

הגשת הבקשה להשתתפות ב-SmartCamp תיחשב כהסכמה לפרסום השמות ופרטים נוספים על ידי IBM בחומרים הפרסומיים שלה הקשורים ל-SmartCamp. עם זאת, על מי שמבקשים שלא ייעשה שימוש כזה במידע אודותיהם לפנות בכתב ל-IBM, לכתובת הדואר האלקטרוני IEWEB@IE.IBM.COM ולפרט את בקשתם. בשורת הנושא יש לציין Opt Out of SmartCamp.

9. חלק מנותני החסות של תוכנית SmartCamp עשויים להציע הזדמנויות ולהעניק תארים בנפרד מאלו של IBM. תארים אלה יוענקו לפי שיקול דעתם של צדדים שלישיים אלה ועשויים להיות כרוכים בתנאים מסוימים. תארים שמעניקים צדדים שלישיים הם באחריות מלאה של נותני חסות מצד שלישי וכרוכים בהסכם נפרד בין נותן החסות לבין מקבלי התארים מצד שלישי. כדי למנוע ספק, ל-IBM לא תהיה חבות כלשהי ביחס לתארים מצד שלישי שעשויים להיות מוענקים במקביל.

10. עצם ההשתתפות ב-SmartCamp תיחשב כהסכמה לכל התנאים שפורטו לעיל.

אודות
SmartCamp היא תוכנית עולמית של חברת IBM המפגישה בין יזמים, משקיעים ומנטורים מנוסים ששואפים ליצור יחדיו Smarter Planet. במהלך שנת 2010 ייערכו אירועי SmartCamp בפריז, סן פרנסיסקו, בוסטון, שטוקהולם, לונדון ותל אביב
הרשמה לניוזלטר

הזן את כתובת הדוא"ל שלך:

עדכוני טוויטר

Ibm3

Thepeople

Smartpilot_logo

Startupmania

Smart5

Debate